Kopvērtējums pēc 4.kārtas.  CEĻOTĀJS-Nūjošanas pārgājiens - Dāmas
=======================================================
Vieta    Dalībnieks               Punkti     1    2    3    4
=======================================================
1 Ingūna Sevostjanova 9 2 2 2 3
2 Ligita Leitlande 9 2 2 2 3
3 Inese Sirmā 9 2 2 2 3
4 Kristīne Kuka 8 2 1 2 3
5 Ināra Ikauniece 8 1 2 2 3
6 Evija Soročina 7 2 1 2 2
7 Inese Petzāle 6 1 1 2 2
8 Jekaterina Girucka 6 1 1 2 2
9 Ruta Dīce 6 1 1 2 2
10 Liga Laganovska 6 1 1 2 2
11 Ilze Rāta 6 2 2 2
12 Elīna Lanka 5 1 2 2
13 Elīna Stapulone 5 1 1 1 2
14 Aija Puriņa 5 1 2 2
15 Santa Logina 5 1 1 1 2
16 Jana Romanovska 5 1 1 1 2
17 Marita Ozoliņa 4 1 1 2
18 Baiba Dombrovska 4 1 1 2
19 Sandra Okrašina 4 1 1 2
20 Diāna Davidova 4 1 1 2
21 Sanita Putniņa 4 1 1 1 1
22 Jolanta Djubina 4 1 1 1 1
23 Sanita Babure 4 1 1 1 1
24 Ilze Irbe 3 3
25 Danute Ābelīte 3 1 1 1
26 Anita Barbane 3 1 1 1
27 Iveta Zvīdriņa 3 1 1 1
27 Liene Kauķe 3 1 1 1
29 Ieva Garanča 3 1 1 1
29 Maija Naumenko 3 1 1 1
31 Gaida Ķerve 2 2
32 Olga Samsonova 2 2
33 Irena Šibeika 2 1 1
33 Vigda Jirgensone 2 1 1
35 Līga Zvīdriņa 2 1 1
36 Laura Soročina 2 2
36 Mārīte Knēta 2 2
36 Inguna Eglīte 2 2
36 Raimonda Kalniņa 2 2
36 Marta Sarkane 2 1 1
36 Rasma Muzika 2 1 1
36 Astra Breikša 2 1 1
36 Jolanta Lībiete 2 2
44 Ilze Priekule 1 1
45 Inese Eiduka 1 1
46 Inga Riba 1 1
47 Zane Šmite 1 1
47 Silvija Ziediņa 1 1
47 Dārta Vīnkalne 1 1
47 Olga Vinklere-Blate 1 1
47 Herta Taube 1 1
47 Natalija Roberga 1 1
Kopvērtējums pēc 4.kārtas.  CEĻOTĀJS-Nūjošanas pārgājiens - Kungi
=======================================================
Vieta    Dalībnieks               Punkti     1    2    3     4
=======================================================
1 Jānis Gaiķis 9 2 2 2 3
2 Andris Zībergs 9 2 2 2 3
3 Māris Vīlips 9 2 2 2 3
4 Dzintars Laganovskis 9 2 2 2 3
5 Andris Spuņģis 9 2 2 2 3
6 Aigars Dziedātājs 8 1 2 2 3
7 Andris Lanka 7 2 2 3
8 Uldis Dīcis 7 1 2 2 2
9 Normunds Šibeiks 7 1 2 2 2
10 Raivo Kuks 6 2 2 2
11 Aleksandrs Naumenko 6 1 2 2 1
12 Andis Ozoliņš 4 1 1 2
13 Guntars Ozols 4 1 1 2
14 Imants Ločmelis 3 3
15 Uldis Vērsis 3 3
16 Andis Beitiks 3 3
17 Arnis Kauķis 3 1 1 1
18 Artis Mednis 3 1 1 1
19 Laimonis Garančs 2 2
20 Gvido Leiburgs 1 1