Magnēts 2009 jūnijs  Kopvērtējums pēc 37.kārtas atjaunots 10.09.2009 20:32:33
W60      Visas kārtas secīgi
===========================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks     Punkti  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
===========================================================================================
 1 1838 Liepa Maira      6750 855  0 1000  0 1000 947 1000  0 948 1000  0
 2  49 Lietuviete Valentīna  6723 1000  0  0 1000  0 946 986  0 957 834 1000
 3 127 Svilāne Ruta      6710 674  0  0 986  0 1000 842 819 886 671 832
 4 361 Makarova Leonora    4933 695  0  0 811 758  0 612  0 645 699 713
 5 112 Sildedze Dzintra    4678  0  0 839  0  0  0 745 1000 701 795 598
 6 1551 Šterna Rudīte     2904  0  0 940  0  0 964  0  0 1000  0  0
 7 1229 Dzērve Guna      2173 412  0  0  0  0 604 543  0  0 614  0
 8 2089 Habermane Maruta    2105  0  0  0  0  0 786  0  0 528 791  0
 9 1479 Segliņa Silvija     591  0  0 591  0  0  0  0  0  0  0  0