Magnēta rietumkrasts Kopvērtējums pēc 73.kārtas atjaunots 08.10.2008 22:38:22
W70      Visas kārtas secīgi
=======================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks     Punkti  5  7  10  13  17  20  23  26  29  32  34  37  40  43  46  49  52  55  58  61  64  67  73
=======================================================================================================================================================
 1 2253 Rozenberga Biruta   3000  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1000 1000 1000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 2 1223 Zukule Lidija     1935  0 1000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 935
 3 5685 Bruce Ausma      1150  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 1150
 4 149 Ostupe Rita       874  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 874
 5 2075 Skujiņa Erna      816  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 816