Magnēta rietumkrasts Kopvērtējums pēc 73.kārtas atjaunots 08.10.2008 22:38:20
M75      Visas kārtas secīgi
=======================================================================================================================================================
Vieta Nr. Dalībnieks     Punkti  5  7  10  13  17  20  23  26  29  32  34  37  40  43  46  49  52  55  58  61  64  67  73
=======================================================================================================================================================
 1 185 Sīlis Juris      10150 1000 834 880 798 1000 982 1000 1000 922 1000 851 952 1000 698 1000 1000 1000 1000 848 802 1000 983 1150
 2 107 Tūns Tālivaldis    10000 976 1000  0 1000 863 1000 986 979 1000 952 1000 1000 938 1000 875 967  0  0 1000 1000 939 1000 867
 3 443 Rozitis Toms      4107 521  0  0 534  0 379 573 534 559  0  0  0  0 424  0  0  0  0 583  0  0  0  0
 4 312 Žīgurs Ojārs      3860  0 654  0 667  0  0  0 818  0 938  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 783
 5 3041 Līcis Reinis      1897  0  0 1000  0  0  0  0  0  0  0  0 897  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 6 948 Korabo Ivars      1602 698 904  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 7 945 Freimanis Jānis    1462  0  0  0  0  0  0 842  0  0  0  0  0  0  0 620  0  0  0  0  0  0  0  0
 8 3476 Smons Ansis       653  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 653  0  0  0
 9 2859 Putniņš Bruno      399  0  0  0  0  0  0  0 399  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0